Türkiye kullanıcıları içindir (değiştir) İletişim

Yan Etki / Advers Reaksiyon Bildirimi

Yan etki / advers reaksiyon bildirimleri için iletişim bilgilerimiz aşağıdadır:

Telefon : 0 212 329 62 00 (Yan etki bildirimi için 1'e basınız)
Faks : 0 212 289 92 75
E-Posta: Turkiye_Farmakovijilans@baxter.com